radha krishna mantra

বালক শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান

বালক শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান

বালক শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান — ওঁ মাঞ্চাপি বালকং সুপ্তং পর্য্যাঙ্কে স্তনপায়িনম্। শ্রীবৎসবক্ষঃপূর্ণাঙ্গং নীলোৎপলদলচ্ছবিম্।। শ্রী বিষ্ণু নাম — ওঁ অনঘং বামনং শৌরিং বৈকুণ্ঠং পুরুষোত্তম। বাসুদেবং হৃষীকেশং মাধবং মধুসূদন। বরাহং পুণ্ডরীকাক্ষং নৃসিংহং দৈত্যসুদনম্। দামোদরং পদ্মনাভং কেশবং গরুড়ধ্বজম্ । গোবিন্দমচ্যুতং কৃষ্ণমনন্ত পরাজিতম্। অধোক্ষজং জগন্নাথং স্বর্গস্থিত্যন্তকারিণম্। অনাদিনিধনং বিষ্ণুং ত্রিলোকেশং ত্রিবিক্রমম্। নারায়ণং চতুৰ্ব্বাহুং শঙ্খচক্রগদাধরম্।। পীতাম্বরধরম্ নিত্যং বনমালাবিভূষিতম্। শ্রীবৎসাঙ্কং জগৎসেতুং শ্রীকৃষ্ণং শ্রীধরং […]

বালক শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান Read More »

শ্রীকৃষ্ণের স্তব মন্ত্র

Shri Krishna Stav mantra

শ্রীকৃষ্ণের স্তব | Shri Krishna Stav mantra “নমো বিশ্বরূপায় বিশ্বস্থিত্যন্ত হেতবে। বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় গোবিন্দায় নমো নমঃ৷ নমো বিজ্ঞানরূপায় পরমানন্দরূপিনে। কৃষ্ণায় গোপীনাথায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।। নমঃ কমলনেত্রায় নমঃ কমলবাসিনে। নমঃ কমলনাভায় কমলাপতয়ে নমঃ৷৷ বাপীড়াভিরামায় রামায়াকুণ্ঠ মেধসে। রামামানসহংসায় গোবিন্দায় নমো নমঃ৷৷ বেণুবাদনশীলায় গোপালাহিমর্দিনে। কালিন্দীকুল লীলায় লোলকুণ্ডলধারিণে। বল্লবীনয়নাত্তোজনালিনে নৃত্যশালিনে। নমঃ প্রণতপালায় শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ৷৷ নমঃ পাপপ্রণাশায় গোবৰ্দ্ধন গোবর্দ্ধন

শ্রীকৃষ্ণের স্তব মন্ত্র Read More »

শ্রী কৃষ্ণের ধ্যান মন্ত্র

Shri Krishna Dhyan mantra

শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান | Shri Krishna Dhyan mantra — ওঁ স্মরেৎ বৃন্দাবনে রম্যে মোহয়ওমনারতম্। গোবিন্দং পুণ্ডরীকাক্ষং গোপকন্যাঃ সহস্রশঃ ।। আত্মনো বদনাম্রোজে প্রেরিতাক্ষি মধুব্রতাঃ। পীড়িতাঃ কামবাণেন চিরমাশ্লেষণোৎসুকাঃ। মুক্তাহারলসং পীনতুঙ্গ স্তনভরানতাঃ। প্রস্তধর্মিল্পবসনা মদস্খলিত ভাষণাঃ ৷৷ দত্তপংক্তি প্রভোভাসি স্পন্দমানাধরাঞ্চিতাঃ। বিলোভয়ত্তী বিবিধৈবিভ্রমৈভাবগর্বিতৈঃ৷৷ ফুল্লেন্দীবরকান্তিমিন্দুবদনং বহাবতংসপ্রিয়ং। শ্রীবৎসাঙ্কমুদার কৌস্তুভধরং পীতাম্বরং সুন্দরম্। গোপীনাং নয়নোৎপলাচিত তনুং গোপসঙ্ঘাবৃতং। গোবিন্দং কলবেণুবাদন পরং দিব্যাঙ্গভূষণং ভজে।। আর পড়ুন –

শ্রী কৃষ্ণের ধ্যান মন্ত্র Read More »

Scroll to Top
Saraswati Puja top 5 Mantra Durga puja 2023 full panchang Top 5 Chants of Maa Durga Top 5 Ganesh Mantra for Ganesh Chaturthi Radha Krishna: দেখুন শ্রী রাধা কৃষ্ণের অপূর্ব রূপ